Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΓΓΕΛΟΦΑΝΕΙΑΣ»...

<<Η γνώση γίνεται νοητή, μετά τον εθισμό στη θεωρία των αισθητών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, ο γνωστικός θα δει Άγγελο. Διότι, πώς ο άνθρωπος, που ούτε τη δική του ψυχή δε βλέπει, θα μπορέσει να δει άϋλη ουσία και γνωστή μόνο στον Ποιητή της;;

Γιά κοινή ωφέλεια και κατά Πρόνοια του Θεού εμφανίζονταν πολλές φορές οι Άγγελοι στους πατέρες μας. Σ' εμάς όμως ούτε αυτό γίνεται, γιατί το θέλομε από υπερηφάνεια, και ούτε γιά την κοινή ωφέλεια φροντίζομε, ούτε υποφέρομε τίποτε κατά Θεόν…

Γι’ αυτό και εκείνος που επιθυμεί τέτοιο πράγμα, μάλλον επιθυμεί να δει δαίμονα, αφού αυτός παίρνει μορφή φωτεινού αγγέλου, όπως λέει ο Απόστολος (Β΄ Κορινθ. ΙΑ’14’). Είναι ενδεχόμενο να γίνει εμφάνιση Αγγέλου, όταν όμως δε βάζει κανείς διόλου κάτι τέτοιο στο νου του, ούτε το πιστεύει, αν ίσως και γίνει, και τότε πάλι γίνεται, αν κανείς το δέχεται, γιά κοινή ωφέλεια.

Διότι, αν είναι πράγματι Άγγελος, έχει εξουσία από τον Θεόν να κάνει το νου να ειρηνεύει και να τον δέχεται, και χωρίς να το επιδιώκει>>!!

 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός