Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

«ΣΠΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝ ΦΘΟΡΑ, ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝ ΑΦΘΑΡΣΙΑ» (Α’ Κορινθ. ΙΕ’42’)!!!

 

«Όπως τα σπέρματα που ρίχνονται στην γη δεν χάνονται, έτσι και εμείς με το που θαπτόμεθα, μετά το βιολογικό μας τέλος, δεν πεθαίνουμε, αλλά σπειρόμεθα γιά να αναστηθούμε!

Κι’ αυτό, επειδή ο θάνατος καταργήθηκε με την Χάρη του Σωτήρα μας Χριστού!»!!!

Μέγας Αθανάσιος (296-373 μ.Χ.)

«ΓΙΝΕΣΘΕ… ΠΟΙΗΤΑΙ ΛΟΓΟΥ» (Ιακώβ. Α’22’)!!!