Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ!!!

 

ΑΠΛΑΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΩΣΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ!!

 

«Αυτό που ενώνει περισσότερο τον άνδρα με την γυναίκα μέσα σε ένα γάμο, είναι η ευγνωμοσύνη! Ο ένας αγαπάει τον άλλον, γι' αυτό που του χαρίζει!

Η γυναίκα δίνει στον άνδρα την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση, την υπακοή!

Ο άνδρας δίνει στην γυναίκα την σιγουριά, ότι μπορεί να την προστατέψει!