Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

ΘΑΥΜΑΣΤΗ, ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ!!!

Όταν ακόμη ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος, έλεγε σ’ έναν αδιάφορο στην πίστη χωροφύλακα, να  μετανοήσει,  να  εξομολογηθή,  να  εκκλησιάζεται και να  κοινωνεί. Ο χωροφύλακας, όμως, αδιαφορούσε και δεν άκουγε τα λόγια του Αγίου.

Ήλθε όμως εποχή, που ο χωροφύλακας έφυγε, με μετάθεση, από την Αίγινα γιά την Μακεδονία.

Μετά από δώδεκα χρόνια, ο χωροφύλακας επέστρεψε στην Αίγινα. Μάλιστα, επισκέφθηκε και τον Άγιο Νεκτάριο. Όταν Τον συνάντησε, αλληλοασπάσθηκαν, μίλησαν και λίγο πριν χωρίσουν οι δρόμοι τους, ο Άγιος του υπενθύμισε, το πόσο αναγκαίο είναι ο άνθρωπος να μετανοήσει!

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΣ!!!