Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

«ΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»… ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

 


         “ Σε ένα κέντρο ρυθμίσεως σακχάρου, ανάμεσα στους άλλους ασθενείς, ήταν και ένας, που το σάκχαρό του ανέβαινε μόνο κάθε Σάββατο και Κυριακή! Όλη την εβδομάδα ρύθμιζαν το σάκχαρό του και ήταν στα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά το Σαββατοκύριακο, κατά ένα περίεργο τρόπο ανέβαινε στα ύψη!

          Ο καθηγητής ιατρός δεν μπορούσε να καταλάβει τι γινόταν…

          Έλεγε στους βοηθούς του:

          «Δεν μπορεί, κάτι κάνει… Αυτός πρέπει να τρώει κρυφά και έτσι ανεβαίνει το σάκχαρό του».

           Έβαλαν έτσι οικείους του να τον παρακολουθούν, γιά να δουν τι συμβαίνει με την περίπτωσή του. Διαπιστώθηκε, παραδόξως, ότι δεν έτρωγε κρυφά και έτσι το μυστήριο παρέμενε άλυτο.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (1/3)