Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2024!!!


 

Το εν τω Ιορδάνη Εκλάμψαν Φώς της Τρισυποστάτου Θεότητος, εξεδίωξε το ζοφερόν και ψηλαφητόν σκότος των αντιθέων δυνάμεων του αποστάτου βυθίου δράκοντος!!!

 

Έκτοτε, «οι θέλοντες ευσεβώς ζήν» (Β΄Τιμόθ.Γ΄12΄), «ως τέκνα φωτός περιπατούσι» (πρβλ.Εφεσ.Ε΄8΄) και τα αγαθά έργα του Φωτός ποιούσιν, ενδυναμούμενοι υπό τής Θείας Χάριτος!!!