Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ, Η ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΣ!!!


 

«Εάν αγαπήσουμε τον Χριστόν και δώσουμε την καρδιά μας σ’ Εκείνον, Αυτός θα μας τα δώσει όλα δωρεάν!

 Δεν ζουν οι άνθρωποι μόνο με την τροφή, αλλά και με την Χάριν του Θεού!

 Η εγκράτεια και η προσευχή, μας κάνει πολύ καλό!