Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Ο ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ!!

 ΄

Διά την διατήρησι της Ορθοδόξου Παραδόσεως της Εκκλησίας, σταθερός στην Εκκλησία του Χριστού ο αείμνηστος γέρων Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, δεν διστάζει να παρατηρήση και να ελέγξη τους αρνητάς της Παραδόσεως και αξιωματούχους εκείνους, οι οποίοι ως εκ της θέσεώς των ήσαν υποχρεωμένοι να υπερμαχούν της Ορθοδοξίας, εφαρμόζοντας το Χρυσοστομικό:

«Ποίει φίλους διά τον Ιησούν, και εχθρούς διά τον Ιησούν»!!!

Καθώς επίσης και το Αριστοτελικό:

«Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δε η αλήθεια»!

«ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΥΜΩΝ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΥΜΙΝ» (Ματθ. Θ΄29΄)!!!