Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑ...


ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

   Ὦ τρισανόητοι, ἐσεῖς ποὺ ἔχετε τὴν ἰδέα πὼς εἴσαστε κι ἄξιοι νὰ γίνετε ὁδηγοὶ τοῦ κόσμου!

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ«Ο δρόμος που οδηγεί στην τελική αποτυχία,
είναι χαραγμένος από μικρές πράξεις: 
Εγωισμού, πείσματος, κακίας, ασυνεννοησίας, 
εκνευρισμού, ζηλοτυπίας και
 άλλων παρομοίων παθών»

Θεόσταλτα Μηνύματα