Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ«Ο δρόμος που οδηγεί στην τελική αποτυχία,
είναι χαραγμένος από μικρές πράξεις: 
Εγωισμού, πείσματος, κακίας, ασυνεννοησίας, 
εκνευρισμού, ζηλοτυπίας και
 άλλων παρομοίων παθών»

Θεόσταλτα Μηνύματα