Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

«ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ» (Μέγας Αθανάσιος)!!!


 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΘΕΪΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ!!!


 

Κάποιος άγιος ασκητής, ονειρεύθηκε την πορεία τής μέχρι τότε ζωής του. Διαπίστωσε ότι, σε όλη την πορεία του, υπήρχαν ξεκάθαρα τα χνάρια του Χριστού, δίπλα από τις δικές του πατημασιές! Τα ίχνη του Κυρίου ήταν ακριβώς δίπλα στα δικά του, εκτός από κάποια σημεία στα οποία διέκρινε μόνο ένα ζευγάρι από ίχνη. Παρατήρησε ακόμη ότι, αυτό συνέβαινε στις πιό δύσκολες και λυπημένες στιγμές της ζωής του.

Λυπήθηκε τότε, και ερώτησε τον Κύριο Ιησού Χριστό: