Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

ΟΛΙΓΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ... ΠΑΝΔΗΜΙΑΝ. Μία φοβερὰ πανδημία ἔπληξε αἰφνιδίως τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ὁ πόνος καὶ ὁ θάνατος, ἤδη, ἔχουν κυριεύσει ἀκόμη καὶ τοὺς πλέον σκληροὺς καὶ ἀναλγήτους. Μία πανδημία ἡ ὁποία ἀριθμεῖ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη χιλιάδες νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες διασωληνομένους καὶ νοσηλευομένους στὶς ἐντατικὲς μονάδες θεραπείας, ἑκατοντάδες χιλιάδες διαπιστωμένους ἀσθενεῖς καὶ φορεῖς τοῦ θανατηφόρου τούτου ἰοῦ καὶ δισεκατομμύρια ἀνθρώπων εἰς ἅπαντα τὸν κόσμον, νὰ κατατάσσουν τοὺς ἑαυτούς των καὶ τὰ μέλη τῶν οἰκογενειῶν των, στὰ "ὑποψήφια" θύματα! Νὰ "τρέμουν" οἱ ... πάντες, καὶ μόνον εἰς τὴν ἰδέαν, νὰ ἀνοίξουν τὴν τηλεόρασιν καὶ τὰ ἄλλα μέσα ἐνημερώσεως, μήπως καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ηὐξήθη, καὶ τὰ "κρούσματα" πολλαπλασιάσθησαν, καὶ τὰ νοσοκομεῖα "ἐγέμισαν" καὶ οἱ ἐντατικὲς ἤρχισαν νὰ γίνονται ... ἁπλᾶ κρεββάτια τὰ ὁποῖα ἴσως καὶ νὰ μὴν ἐπαρκοῦν ... Νὰ ἔχουν φθάσῃ εἰς τὸ σημεῖον οἱ ὡρκισμένοι ἱατροὶ καὶ νοσηλευτές, - Θεέ μου, Θεέ μου! - νὰ ἐπιλέγουν μεταξὺ τῶν ἀσθενῶν, ποῖοι πρέπει νὰ ζήσουν καὶ ποῖοι πρέπει νὰ ἀπέλθουν τοῦ ματαίου τούτου κόσμου ... Νὰ βλέπωμεν ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν, οἱ ἄνθρωποι νὰ πεθαίνουν ... μόνοι καὶ ἐγκαταλελειμμένοι, μὴ ἔχοντες καὶ τὴν ἐλαχίστην ἀνθρωπίνην παρρηγορίαν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ πλέον προσφιλῆ των πρόσωπα! Νὰ καταφθάνουν πλοῖα τεράστια, γεμᾶτα, ὄχι μόνον μὲ ἱατροφαρμακευτικὸ ὑλικό, ἀλλὰ καὶ μὲ χιλιάδες φέρετρα διὰ νὰ ἐνταφιάζονται οἱ ἄνθρωποι ὡς ... νεκροὶ καὶ ὄχι ὡς ... - συγνώμη Κύριε! - "ψοφήμια"!
Ποιὸς νὰ τὸ πίστευε, ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ἢ ἔστω, μῆνες, ἐκάναμε ὄνειρα διὰ τὸ μέλλον μας, διὰ τὶς Ἅγιες ἑορτές, διὰ γάμους, διὰ βαπτίσεις, διὰ ἐκδρομὰς καὶ "διακοπές", διὰ ἀπολαύσεις καὶ ποικίλες ἄλλες προσωπικὲς καὶ οἰκογενειακὲς ἐκδηλώσεις!
Καὶ ἡμεῖς ποὺ γράφομεν, ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς ποὺ διαβάζετε, ... δὲν γνωρίζουμε ... "τί μέλλει γενέσθαι"!

Οἱ ἀντιδράσεις ...

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΤΑΠΙΟ.


Ο Γέροντας Μαρτινιανός από την Καλύβη «Άγιοι Πάντες», στην Καψάλα, της Ι. Μονής Παντοκράτορος, είχε συγγενή μετανάστη στη Δ. Γερμανία, από την οποία πριν λίγα χρόνια επέστρεψε ως συνταξιούχος. Ο συγγενής του ονομάζεται Γεώργιος Ζ. και στη Γερμανία ενυμφεύθηκε Γερμανίδα σύζυγο Ρωμαιοκαθολική, χωρίς εκείνη να βαπτισθή πριν, με το Ορθόδοξο Βάπτισμα. Ετέλεσαν, βέβαια, γάμο σε Ορθόδοξο Ι. Ναό και τα δύο παιδιά τους τα βάπτισαν με το Ορθόδοξο Βάπτισμα, αλλά η σύζυγος παρέμεινε Ρωμαιοκαθολική, αν και εκκλησιαζόταν και σε Ορθοδόξους Ναούς.