Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

ΜΟΝΟΝ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΥΤΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ!!!

 

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!!!


 

Ο άνθρωπος είναι σε όλα αχόρταγος. Θέλει να απολαύσει πολλά, χωρίς να μπορεί να τα προφθάσει όλα. Και γι’ αυτό βασανίζεται. Όποιος, όμως, φθάσει σε μία κατάσταση, που να ευχαριστιέται με τα λίγα, και να μη θέλει πολλά, έστω και κι αν μπορεί να τα αποκτήσει, εκείνος είναι ευτυχισμένος.

Οι άνθρωποι, δεν βρίσκουν πουθενά ευτυχία, γιατί επιχειρούν να ζήσουν χωρίς τον εαυτό τους. Αλλά όποιος χάσει τον εαυτό του, έχει χάσει την ευτυχία. Ευτυχία δεν είναι το ζάλισμα, που δίνουν οι πολυμέριμνες ηδονές και απολαύσεις, αλλά η ειρήνη της ψυχής και η σιωπηλή αγαλλίαση της καρδιάς! Γι’ αυτό είπε ο Χριστός: «Οὐκ ἔρχεται ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ.ΙΖ’21’)!!!