Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΗΓΕΤΗΣ.


 «Το βασικό και ουσιαστικό καθήκον του κάθε Ηγέτη, και ιδιαίτερα του Πνευματικού, είναι, σε κάθε περίπτωση να παραθεωρεί και να παραμερίζει το δικό του συμφέρον, προς χάριν του συμφέροντος των άλλων»!!!

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (328-390 μ.Χ.).

«ΠΡΟΣΕΧΕ ΣΕΑΥΤΟΝ»!!!