Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ!!

 

            <<Ακούσατε, Χριστιανοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο Σταυρός και τί σημαίνει:

 Μας λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον πως η Αγία Τριάς, ο Θεός, δοξάζεται εις τον Ουρανόν, από τους Αγγέλους!

Εσύ όμως τί πρέπει να κάμης;

Σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα με το δεξιόν το χέρι σου και, μην ημπορώντας να ανεβής εις τον Ουρανόν να προσκυνήσης, βάνεις το χέρι σου εις το κεφάλι σου, διότι το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον Ουρανόν, και λέγεις με το στόμα:

ΑΠΟΦΥΓΗ, ΤΩΝ ΦΟΒΕΡΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΘΥΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΗΣ!