Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

«(Ο ΘΕΟΣ) ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΣΩΘΗΝΑΙ» (Α’Τιμ.Β’4’)!!!

 

Ένας καθηγητής Γυμνασίου, ερώτησε κάποτε τον πατέρα Ιωήλ Γιαννακόπουλο:

«Πάτερ μου, δεν ευρίσκω καθόλου σωστό, να κάνουμε το καλό, γιά να απολαύσουμε τον Παράδεισο ή γιά να γλυτώσουμε την κόλαση. Δεν θα έπρεπε το καλό να το κάνουμε, μόνο και μόνο, από αγάπη γιά τον Θεό;»

«Εσύ», τον ερώτησε ο π. Ιωήλ, «όταν βαθμολογείς τους μαθητές σου, μόνο το μηδέν και το άριστα χρησιμοποιείς; Δεν βάζεις άλλους βαθμούς;»

ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ.