Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

«(Ο ΘΕΟΣ) ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΣΩΘΗΝΑΙ» (Α’Τιμ.Β’4’)!!!

 

Ένας καθηγητής Γυμνασίου, ερώτησε κάποτε τον πατέρα Ιωήλ Γιαννακόπουλο:

«Πάτερ μου, δεν ευρίσκω καθόλου σωστό, να κάνουμε το καλό, γιά να απολαύσουμε τον Παράδεισο ή γιά να γλυτώσουμε την κόλαση. Δεν θα έπρεπε το καλό να το κάνουμε, μόνο και μόνο, από αγάπη γιά τον Θεό;»

«Εσύ», τον ερώτησε ο π. Ιωήλ, «όταν βαθμολογείς τους μαθητές σου, μόνο το μηδέν και το άριστα χρησιμοποιείς; Δεν βάζεις άλλους βαθμούς;»

«Βεβαίως και χρησιμοποιώ όλους τους βαθμούς, από το μηδέν μέχρι το είκοσι. Όσοι παίρνουν από δέκα και πάνω προάγονται. Οι υπόλοιποι δεν προάγονται».

«Και ο Χριστιανισμός, έχει δική του βαθμολογική κλίμακα», συνέχισε ο π. Ιωήλ. «Το άριστα το βάζει ο Θεός σε εκείνους, που κάνουν το καλό, μόνο και μόνο, επειδή επιθυμούν να εκτελούν το Θέλημα του Θεού. Σε εκείνους που κάνουν το καλό, γιά να απολαύσουν τον Παράδεισο, βάζει μικρότερο βαθμό. Σε εκείνους που κάνουν το καλό γιά να αποφύγουν την κόλαση, βάζει ακόμα μικρότερο βαθμό. Και οι τρεις όμως αυτοί βαθμοί, είναι πάνω από τη βάση και συνεπώς προβιβάσιμοι»!!