Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ.

Δύο χιλιόμετρα από το μοναστήρι της Σιχάστρια βρίσκεται ένα μικρό ξέφωτο που έχει ονομασθή: «Ξέφωτο του Ιωάννη του ερημίτη». Στο κέντρο αυτού του ξέφωτου, ξεχωρίζει ένα κελί καμωμένο από ξύλινους κορμούς, μερικά οπωροφόρα δένδρα, βραγιές με λαχανικά και με λουλούδια. Όχι πολύ μακριά, κελαρύζει το νερό μιας πηγής, ανάμεσα σε οξιές αιωνόβιες, μέσα στην ειρήνη της σιωπής.
Αυτό είναι το κελί του πατρός Ιωάννη, από το μοναστήρι της Σιχάστρια, που το έφτιαξε μόνος του. Εκεί επέρασε τα δέκα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο σεβαστός Πατέρας, είχε παντρευθή και είχε αποκτήσει και παιδιά. Αργότερα, από την αγάπη του προς τον Χριστό, αποτραβήχθηκε στο μοναστήρι στο άνθος της ηλικίας του και τελικά έγινε ένας μοναχός με οξυδέρκεια. Για πολλές δεκαετίες υποτάχθηκε στους κανόνες της Κοινοβιακής ζωής, χωρίς όμως να παραμελεί και τον προσωπικό κανόνα μετανοίας. Επίσης, ποτέ δεν έλλειψε από την ακολουθία του Μεσονυκτικού και όταν λόγω υπακοής ευρισκόταν έξω από το μοναστήρι ή σε ταξίδι, απομονωνόταν και διάβαζε τους αίνους.
«Την ώρα που όλα τα πλάσματα υμνούν τον Κύριο», έλεγε ο π. Ιωάννης, «πώς μπορώ εγώ ο πτωχός αμαρτωλός να κοιμάμαι ή να σιωπώ;».

Νο 6/6 - ΒΙΓΛΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.