Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΜΑΣΚΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.


        «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθητω μοι»!! Ε, λοιπόν, όταν κάποιος προσπαθεί να απαρνηθεί τον εαυτό του και να θυσιαστεί για τον οποιονδήποτε άλλον, φαντάζομαι, πως δεν τον ενδιαφέρει, εάν τα χαρακτηριστικά αυτού για τον οποίον θα θυσιαστεί κρύβονται ή όχι από μάσκα. Έτσι δεν είναι αδέλφια Χριστιανοί;
         Εγώ, όμως, πού συνήθως προσπαθώ να επιβάλλω την γνώμη μου και να καθυποτάξω τους άλλους, ώστε να υπηρετούν τις επιθυμίες μου και τα πάθη μου, είναι απαραίτητο, οπωσδήποτε να βλέπω το πρόσωπό τους χωρίς μάσκα, για να μπορέσω να τούς «μετράω» και να τούς «ζυγίζω» και να κανονίζω ανάλογα την συμπεριφορά μου, μέχρι να τους χειραγωγήσω και να κάνουν αυτό που θέλω. Πολύ με βοηθάει να έχω το feedback της έκφρασής τους, ή μήπως όχι;
        Ποιός υπολογίζει τον άλλον και ταπεινώνεται;;

«…Ω ΓΛΥΚΥΤΑΤΗΣ ΣΟΥ ΦΩΝΗΣ» (Από την Θ’ Ωδή του Πάσχα)!!!