Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΔΑΧΗ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ!!

1. Νομίζω ότι, όταν o διάβολος είδε την προπτωτκή δόξα του Αδάμ να λάμπει εξ ίσου στο πρόσωπο του Μωϋσή, θα πληγώθηκε πολύ, βλέποντας σ’ αυτό την απόδειξη γιά την κατάργηση της βασιλείας του. Γιατί, μου φαίνεται ότι το λαμπρό πρόσωπο του Μωϋσή ήταν τύπος και υπόδειγμα του πρώτου ανθρώπου, που έπλασε ο Θεός. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα, τη φορούν από τώρα οι αληθινοί Χριστιανοί. Οπότε καταργείται μέσα τους ο θάνατος, δηλαδή, τα πάθη ατιμίας, επειδή καθίστανται ανενέργητα, καθώς οι ψυχές τους φωτίζονται από τη λαμπρότητα του Αγίου Πνεύματος με αίσθηση και πληρότητα. Κατά δε την αvάσταση θα καταργηθή τελείως ο θάνατος!!!

«Η ΑΓΑΠΗ… ΟΥ ΖΗΤΕΙ ΤΑ ΕΑΥΤΗΣ…» (Α’Κορινθ. ΙΓ’4-5’)!!!