Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023

Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ!!

Η ΣΟΦΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΙΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ!!!

 

 

Συχνά ο αείμνηστος σοφός γέροντας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, έκανε συζητήσεις με παλαιοημερολογίτες ζηλωτές.  Η προσπάθειά του εκινείτο σε επίπεδο συγγραφικό, επιστολογραφικό κ.τ.λ., αλλά και σε επίπεδο συζητήσεων.

 

Ακολουθεί σχετική στιχομυθία:

«Εσείς οι νεοημερολογίτες δεν θα πάτε στον Παράδεισο...», του έλεγε κάποιος φανατικός ζηλωτής.

«Θα πάμε και μάλιστα με σιγουριά!», του απαντούσε ήρεμα ο γέροντας.