Σάββατο 11 Μαΐου 2024

Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΤΩΣΙΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΛΙΑΣ.


 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ!!

- Απρίλης-Μάης, κοντά ειν' το θέρος!

- Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη!

- Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι!

- Ήρθεν ο Μας (Μάης); Των γυναικών ταμνάς! [δηλ. από τις πολλές δουλειές].

- Κάθου, γέρο, λίμενε (περίμενε) να φας το Μάη χορτάρι!

- Καλός ο ήλιος του Μαγιού, τ' Αυγούστου το φεγγάρι!

- Μάης άβρεχος, μούστος άμετρος!