Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΟΦΕΛΟΣ, ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ!!


Κάποιος αδελφός, ερώτησε τον γέροντα Αρσένιο τον Σπηλαιώτη (τον συνασκητή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή):

«Παππού, από την Αγία Γραφή, τί να διαβάσουμε περισσότερο;».

 Και ο απλοϊκός και σοφός γέροντας απάντησε ως εξής:

«Παιδί μου, όλη η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη και πρέπει να Την διαβάζουμε. Από την Παλαιά Διαθήκη, ειδικά, πρέπει να διαβάζουμε το Ψαλτήρι. Είναι πολύ δυνατή προσευχή!»!

Και συνέχισε ο γέρων:

Η ΔΙΑΚΑΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ!!