Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ!!

<<Ανηφορίζοντας από τη Γεθσημανή στο όρος των Ελαιών, συναντά κανείς το Μοναστήρι του αββά Αβραμίου. Σ᾿ αυτό το Μοναστήρι, ηγούμενος ήταν ο αββάς Ιωάννης ο Κυζικηνός.

Τον ερωτήσαμε, λοιπόν, κάποια ημέρα:

«Αββά, πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς αρετή;».

Και μας απάντησε ο Γέροντας:

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΦΟΥΣ, ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ!!