Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022

ΣΥΝΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ!!

 

Ένας αδελφός ερώτησε κάποιον Γέροντα:

«Ποιό καλό πράγμα υπάρχει, γιά να το κάνω και να εύρω ζωή μέσα σ᾿ αυτό;».

Και είπε ο Γέροντας:

«Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι, κάποιος από τους πατέρες ερώτησε τον αββά Νισθερώο τον μεγάλο, τον φίλο του αββά Αντωνίου:

«Ποιό θεωρείται έργο καλό γιά να το κάνω;»

Και εκείνος του είπε:

«ΜΕΓΑ ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΝ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»!!!