Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022

ΣΥΝΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ!!

 

Ένας αδελφός ερώτησε κάποιον Γέροντα:

«Ποιό καλό πράγμα υπάρχει, γιά να το κάνω και να εύρω ζωή μέσα σ᾿ αυτό;».

Και είπε ο Γέροντας:

«Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι, κάποιος από τους πατέρες ερώτησε τον αββά Νισθερώο τον μεγάλο, τον φίλο του αββά Αντωνίου:

«Ποιό θεωρείται έργο καλό γιά να το κάνω;»

Και εκείνος του είπε:

«Όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες;

Η Αγία Γραφή λέει ότι:

Ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος και είχε τον Θεόν μαζί του!

Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του!

Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του!

Ό,τι λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει η ψυχή σου, που είναι σύμφωνο με το Θέλημα του Θεού, αυτό κάνε και κράτα άγρυπνη την καρδιά σου»!!

 

Μέγα Γεροντικό.