Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ – ΦΡΟΝΗΣΙΣ!!

 

<<Σας συνιστώ να έχετε σ’ όλα διάκριση και φρόνηση. Να αποφεύγετε τα άκρα. Οι αυστηρότητες συμβαδίζουν με τα μέτρα της αρετής. Αυτός που δεν έχει μεγάλες αρετές και «συναγωνίζεται» τους τελείους, θέλοντας να ζει με αυστηρότητα, όπως οι Άγιοι ασκητές, αυτός κινδυνεύει να υπερηφανευθή και να πέσει... Γι’ αυτό, να πορεύεσθε με διάκριση και να μην εξαντλήτε το σώμα με υπερμέτρους κόπους. Να θυμάσθε πως η άσκηση του σώματος, απλώς βοηθάει την ψυχή να φθάσει στην τελειότητα! Η τελειότητα κατορθώνεται κυρίως με τον αγώνα της ψυχής!

«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» (Σοφή ρήσις)!!