Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ – ΦΡΟΝΗΣΙΣ!!

 

<<Σας συνιστώ να έχετε σ’ όλα διάκριση και φρόνηση. Να αποφεύγετε τα άκρα. Οι αυστηρότητες συμβαδίζουν με τα μέτρα της αρετής. Αυτός που δεν έχει μεγάλες αρετές και «συναγωνίζεται» τους τελείους, θέλοντας να ζει με αυστηρότητα, όπως οι Άγιοι ασκητές, αυτός κινδυνεύει να υπερηφανευθή και να πέσει... Γι’ αυτό, να πορεύεσθε με διάκριση και να μην εξαντλήτε το σώμα με υπερμέτρους κόπους. Να θυμάσθε πως η άσκηση του σώματος, απλώς βοηθάει την ψυχή να φθάσει στην τελειότητα! Η τελειότητα κατορθώνεται κυρίως με τον αγώνα της ψυχής!

Μην τεντώνετε περισσότερο από το μέτρο τη χορδή. Να ξέρετε ότι ο Θεός δεν εκβιάζεται στις δωρεές Του, αλλά δίνει, όταν αυτός θέλει. Ό,τι παίρνουμε, το παίρνουμε δωρεάν από το Θείο Έλεος!

Μη ζητάτε να φθάσετε ψηλά με μεγάλες ασκήσεις, χωρίς να έχετε αρετές, γιατί κινδυνεύετε να πέσετε σε πλάνη γιά την έπαρση και την τόλμη σας... Όποιος επιζητεί Θεία Χαρίσματα και Υψηλές Θεωρίες, ενώ είναι ακόμα φορτωμένος με πάθη, αυτός, σαν ανόητος και υπερήφανος, πλανάται. Πρώτα απ’ όλα, οφείλει ν᾿ αγωνισθή γιά την κάθαρσή του! Η Θεία Χάρη στέλνει τα χαρίσματα ως αμοιβή, σ’ όσους έχουν καθαρισθή από τα πάθη. Τους επισκέπτεται χωρίς θόρυβο και σε ώρα που δεν γνωρίζουν!>>!!

  Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως (1846-1920)