Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ!!!


 

ΤΟ ΠΕΠΑΡΡΗΣΙΑΣΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ!!!


 

Μητροπολίτης τις, συνήθιζε κατ’ έτος να καλή εις γεύμα τους Εφημερίους μετά των μελών των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της έδρας της Μητροπόλεως.Κατά τα γεύματα αυτά, εγένετο παρά του Επισκόπου «Έκθεσις των Πεπραγμένων» υπ’ αυτού «εν τη Ιερά Μητροπόλει» και επηκολούθει καύσις αφθόνου λιβανωτού παρά των παρισταμένων, ών τινες, σημειωτέον, αποχωρούντες, ελεεινολόγουν και εαυτούς (διά τα εγκώμια) και τον Επίσκοπον (διά τας αφορήτους περιαυτολογίας)...