Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

«ΕΙΜΑΣΘΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»!!!


«ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΟΜΑΣΘΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ»!!!

Μια μέρα τον ρώτησα στο κελί του: «Γέροντα, πολύς λόγος γίνεται τελευταία:
* Γιά το 666…
* Γιά την έλευση του αντιχρίστου, (μερικοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι ήδη ήλθε)…
* Γιά το ηλεκτρονικό χάραγμα του δεξιού χεριού ή του μετώπου…
* Γιά τη σύγκρουση Χριστού και αντίχριστου και τη συντριβή του τελευταίου…
* Γιά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου…
Εσείς τι λέτε γι’ αυτά;».

«ΠΙΣΤΙΣ, ΕΛΠΙΣ, ΑΓΑΠΗ» (Α’ Κορινθ. ΙΓ’,13 )!!!