Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ!!

 

Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία, και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα κτίσματα από το Θεό που τα εδημιούργησε!


Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει η πνευματική γνώση, κι αυτόν τον γεννά η αγάπη προς τον Θεόν, ορθά έχει λεχθή πως, δεν υπάρχει τίποτε πιο μεγάλο από την Θεία Αγάπη!

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ!!