Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΤΩΝ Η.Π.Α.!!

          Το καθήκον γιά αγώνα, είναι καθήκον όλων μας! Ένα από τα πιό χαρακτηριστικά παραδείγματα επιμονής, είναι ο Αβραάμ Λίνκολν. Αν θέλετε να μελετήσετε μιά περίπτωση ανθρώπου, που δεν παραιτήθηκε από τον αγώνα της ζωής, ο Αβραάμ Λίνκολν, είναι από τους πιο καταλλήλους. Γεννημένος μέσα στη φτώχεια, ο Λίνκολν, αντιμετώπισε την υπέρτατη δυσκολία σε όλη του τη ζωή. Έχασε οκτώ φορές στις εκλογές, απέτυχε δύο φορές ως επιχειρηματίας και υπέστη σοβαρά προβλήματα στην υγεία του
          Θα μπορούσε να είχε παραιτηθή από την προσπάθεια πολλές φορές, αλλά δεν το έκανε. Και όχι μόνο αυτό, μα και κατώρθωσε να γίνει σύμφωνα με τους περισσοτέρους ο σημαντικότερος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Λίνκολν υπήρξε ένας «πρωταθλητής» της ζωής!!

 
          Ακολουθεί μία συνοπτική εξιστόρηση της πορείας του προς τον Λευκό Οίκο:

«ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΝ ΔΕΝ ΕΤΗΡΕΙΣ»…!