Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

«ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΚΥΡΙΟΥ» (Εφ. ΣΤ’4’)!!!

 

Ο Γέροντας Γερμανός, γράφοντας σε πνευματικά του τέκνα:

     «Με κάθε τρόπο να προστατεύετε τα παιδιά σας από τα ψυχοφθόρα αναγνώσματα και θεάματα. Να τα μάθετε να αγαπούν τα καλά βιβλία. Να τα διδάσκετε με παραδείγματα από τους Βίους των Αγίων, και κυρίως της Παναγίας και του Χριστού! Προστατέψατέ τα από τις κακές συναναστροφές.

«ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ» (Ψαλμ.IH’2’)!!!