Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

«ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΚΥΡΙΟΥ» (Εφ. ΣΤ’4’)!!!

 

Ο Γέροντας Γερμανός, γράφοντας σε πνευματικά του τέκνα:

     «Με κάθε τρόπο να προστατεύετε τα παιδιά σας από τα ψυχοφθόρα αναγνώσματα και θεάματα. Να τα μάθετε να αγαπούν τα καλά βιβλία. Να τα διδάσκετε με παραδείγματα από τους Βίους των Αγίων, και κυρίως της Παναγίας και του Χριστού! Προστατέψατέ τα από τις κακές συναναστροφές.
     Φροντίστε να αποκτήσουν πρώτιστα τον φόβο του Θεού. Να μάθουν τον εκκλησιασμό, τη νηστεία, την προσευχή, την ανεξικακία, την ταπεινοφροσύνη. Να αγαπήσουν την άσκηση, την θεληματική στέρηση, την λιτότητα, την ολιγάρκεια.
     Δώσατέ τους γερά θεμέλια! Να βάλουν τον Χριστό στην καρδιά τους. Τη φοβερή ώρα της Κρίσεως να μπορείτε ακατακρίτως να πείτε εις στον Θεόν: “'Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός” (Ησ. H’18’)».

Πηγή: «Απάνθισμα πατρικών παραινέσεων» Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη»