Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

«Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» (Α' Κορ.1,17)!!!«Ο Λόγος ο του Σταυρού», δηλαδή, το φλογερό κήρυγμα του Σταυρού είναι:

          -Λόγος ταπεινοφροσύνης, διότι επί του Σταυρού έκπληκτοι ατενίζομε τον Αναμάρτητο Κύριο μας να πάσχη!!! Εξ αιτίας αυτού, όταν ομιλούμε περί του Μυστηρίου του Τιμίου Σταυρού, ουσιαστικώς αναφερόμεθα εις την Άκρα Ταπείνωσι του Θεανθρώπου!!! 
         -Λόγος Απείρου Αγάπης του Τρισυποστάτου Θεού προς το εκπεσόν πλάσμα Του τον άνθρωπο, αλλά και προς ολόκληρη την Δημιουργία την ορατή και την αόρατη!! Τούτο διότι, όλα τα δημιουργήματα απήλαυσαν τα αγαθά που απέρρευσαν από τον Τίμιο Σταυρό, τουτέστιν: Οι επουράνιες δυνάμεις, την ατρεψία προς κάθε τι αντίθετο προς το Θείο Θέλημα!! Οι άνθρωποι, την υιοθεσία, την Θέωσι, την επαναφορά εις το αρχέτυπο κάλλος του Αδάμ προ της πτώσεώς του, και αναφαίρετο κληρονομικό δικαίωμα, ως υιοί της Βασιλείας του Θεού!! Και η άλογη κτίσι, την συμφιλίωσι με τον αποκατασταθέντα άνθρωπο, που ακολουθεί πιστά εις τα ίχνη του Κυρίου μας!!