Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

«ΔΟΤΕ ΤΟΠΟΝ ΤΗ ΟΡΓΗ» (Ρωμ. ΙΒ’19’)!!!

  

 «Ο ωργισμένος άνθρωπος είναι τυφλός και τρελλός. Δεν συναισθάνεται τί λέει και τί κάνει. Συχνά, μετά το ξέσπασμά του, μετανοεί πικρά γιά όσα άτοπα είπε και έκανε. Γιατί η οργή που δεν δαμάζεται, συγχύζει τον νου, ταράσσει την ψυχή, καταστρέφει την λογική, φυγαδεύει το Πνεύμα του Θεού και αφήνει τον άνθρωπο έρμαιο στα χέρια του διαβόλου…

«ΜΕΤΑ ΣΤΡΕΒΛΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΨΕΙΣ» (Ψαλμ. ΙΖ’27’)!!!