Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

Η ΙΕΡΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΡΙΑ!!!

 

Πιστεύομε ακράδαντα στον Τρισυπόστατον και Προαιώνιον Θεόν:

1. Τον Πατέρα!!!

2. Τον Υιόν!!!

3. Και το Άγιον Πνεύμα!!!

 

Υπάρχουν τρία στοιχεία στη ζωή, που, αν φύγουν, δεν επιστρέφουν ποτέ:

1. Ο Χρόνος.

2. Τα Λόγια.

3. Η Ευκαιρία.

 

Υπάρχουν τρία στοιχεία στη ζωή που μπορούν να καταστρέψουν έναν άνθρωπο;

1. Ο Θυμός.

2. Η Έπαρση.

3. Η Άρνηση της Συγχώρησης και της Συγγνώμης.

 

«ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ… ΠΑΡΑΙΤΟΥ» (Τιτ. Γ’10’)!!!