Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

Η ΙΕΡΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΡΙΑ!!!

 

Πιστεύομε ακράδαντα στον Τρισυπόστατον και Προαιώνιον Θεόν:

1. Τον Πατέρα!!!

2. Τον Υιόν!!!

3. Και το Άγιον Πνεύμα!!!

 

Υπάρχουν τρία στοιχεία στη ζωή, που, αν φύγουν, δεν επιστρέφουν ποτέ:

1. Ο Χρόνος.

2. Τα Λόγια.

3. Η Ευκαιρία.

 

Υπάρχουν τρία στοιχεία στη ζωή που μπορούν να καταστρέψουν έναν άνθρωπο;

1. Ο Θυμός.

2. Η Έπαρση.

3. Η Άρνηση της Συγχώρησης και της Συγγνώμης.

 

Υπάρχουν τρία στοιχεία στη ζωή που δεν πρέπει ποτέ να χάσωμε:

1. Την Ελπίδα.

2. Την Ηρεμία.

3. Την Εντιμότητα.

 

Υπάρχουν τρία στοιχεία στη ζωή που είναι τα από τα πιο πολύτιμα:

1. Η Αγάπη.

2. Η Οικογένεια και οι Φίλοι.

3. Η Καλοσύνη.

 

Υπάρχουν τρία στοιχεία στη ζωή που δεν είναι ποτέ σίγουρα:

1. Η Περιουσία.

2. Η Επιτυχία.

3. Τα Όνειρα.

 

Υπάρχουν τρία στοιχεία στη ζωή που τα χρειάζεται ένας σωστός άνθρωπος:

1. Η Συνέπεια.

2. Η Ειλικρίνεια.

3. Η Ευσυνείδητη Εργασία.

 

Πηγή: Εφημερίδα «Ο Σύνδεσμος των Σκιλλουντίων» Αρ. Φύλλου 99