Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

«ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ…» (Β’Κορινθ.Β’4’)

 


Ο Γέροντας Γερμανός, γράφοντας σε πνευματικά του τέκνα:

«... Ήθελα να είχα ζωή, να είχα χρόνια, χρόνια όμως πολλά, να μπορούσα να είμαι πάντοτε στο πλευρό σας, να είμαι πάντοτε μαζί σας, συμπαραστάτης στον αγώνα σας. Αλλ’ αυτό είναι αδύνατο! Αν ήμουν Μαθουσάλας, κάπως θα το κατώρθωνα αυτό. Αλλά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν είμαι...

Η ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ!!