Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

«ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ…» (Β’Κορινθ.Β’4’)

 


Ο Γέροντας Γερμανός, γράφοντας σε πνευματικά του τέκνα:

«... Ήθελα να είχα ζωή, να είχα χρόνια, χρόνια όμως πολλά, να μπορούσα να είμαι πάντοτε στο πλευρό σας, να είμαι πάντοτε μαζί σας, συμπαραστάτης στον αγώνα σας. Αλλ’ αυτό είναι αδύνατο! Αν ήμουν Μαθουσάλας, κάπως θα το κατώρθωνα αυτό. Αλλά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν είμαι...

Πάντως μιά μέρα θα φύγω, αλλά και όταν φύγω, νοερώς θα είμαι πάντα μαζί σας. Και στην άλλη ζωή, αν τύχω παρρησίας στον Θεό, θα προσεύχωμαι να σας φωτίζη, να σας στηρίζη, για να είσθε πάντοτε έτοιμοι για τη μέλλουσα ζωή. Γιατί δεν είναι η ζωή αυτή γιά μας. Η ζωή αυτή είναι πρόσκαιρη. Άλλη Ζωή, αληθινή Ζωή, μας περιμένει!»!!

Πηγή: «Απάνθισμα πατρικών παραινέσεων» Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη»