Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

«ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ» (Ιωάνν.ΙΓ’34’)!!!


 

<<Κατά  τον  καιρόν  εκείνον,  ήτον  ένας  άνθρωπος  και  ελέγετο Μωϋσής.  Αυτός,  από  μικρόν  παιδίον  οπού  ήτον,  έλαβε  δύο χαρίσματα εις την καρδίαν του:

Αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς  του!

Ώστε,  πρέπει  και  ημείς  οι  ευσεβείς  Χριστιανοί,  να έχωμεν αυτάς τας δύο αγάπας, και αυτή είναι η εντολή του Κυρίου : «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.» (Ιωάνν. ΙΕ'12')!!!

Ακούετε, αδελφοί μου, τί λέγει ο Χριστός;

Ότι καθώς Εγώ υβρίσθηκα, εδάρθηκα,  επείνασα,  εδείψασα,  και  εσταυρώθηκα,  και έχυσα το Αίμα Μου διά την αγάπην σας, διά να σας ελευθερώσω από τας χείρας του διαβόλου, έτσι πρέπει και σεις να αγαπάτε τον Θεόν και τους αδελφούς σας, και αν τύχη και ανάγκη, να χύνετε και το αίμα σας διά την αγάπην του Θεού και του αδελφού σας!

Η τέλεια Αγάπη είναι να πωλήσης όλα σου τα πράγματα και να τα δώσης ελεημοσύνην, και συ να πωληθής σκλάβος, και όσα παίρνεις να τα δίδης  ελεημοσύνην!

ΑΓΑΠΗ!! ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ!! ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!!

 

 

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

«ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ» (Ιωάνν.Ε'39')!!!


 

<< Ερευνάτε τας Γραφάς ότι εν αυταίς ευρίσκετε Zωήν Aιώνιον!

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου, ο Γλυκύτατος Δεσπότης και Ποιητής των Αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος από την Ευσπλαγχνίαν και πολλήν Του Αγαθότητα και Αγάπην οπού έχει εις το (ανθρώπινον) γένος μας, μας εχάρισε και μας χαρίζει καθ’  εκάστην  ημέραν  την  αυγήν  και  Τον  δοξάζομεν!

Και εδιαβάσαμεν το Άγιον Ευχέλαιον, και εχρίσθημεν εις βοήθειάν μας, και  άμποτε  ο  Κύριος  να  μας  ευσπλαγχνισθή  διά  πρεσβειών  της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, να  συγχωρήση τας αμαρτίας  μας,  και να  μας  αξιώση  της Βασιλείας των Ουρανών, να ευφραινώμεθα και να δοξάζωμεν την Αγίαν  Τριάδα!!

«ΗΓΟΥΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΖΗΜΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΕΧΟΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΥ» (Φιλιππησ. Γ’8’)!!!

  

 

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Ο ΠΑΤΗΡ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ, ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΓΙΟΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ ΑΙΓΙΝΗΣ!!

 

        1. <<Τον Άγιο Νεκτάριο, τον είχα Πνευματικό πατέρα, όταν ήμουν λαϊκός νέος, αλλά και όταν έγινα Μοναχός και Ιερομόναχος, και είχα ευεργετηθή υπ’ αυτού και οδηγηθή εις την πνευματική και μοναχική πολιτεία. Και από ανίατη ασθένεια, την οποία οι ιατροί δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν, εκείνος με εθεράπευσε· και από κίνδυνο θανάτου, τον οποίον ο ανθρωποκτόνος διάβολος επεχείρησε να μου προξενήση, με έσωσε και πολυτρόπως με ωφέλησε>>!

        2. Το 1910, επιστρέφοντας ο πατήρ Φιλόθεος από προσκύνημα στο Άγιον Όρος, επισκέφθηκε κατά τα τέλη Αυγούστου στην Αίγινα τον πνευματικό του διδάσκαλο και πατέρα, και σημείωσε τα εξής:
        <<Αφού καθήσαμε, άρχισε να με καθοδηγεί στον δρόμο της αρετής, στην κατόρθωση των εντολών του Κυρίου. Τον ερώτησα:
        «Πώς θα μπορέσω, Πάτερ, να απαλλαγώ από την θεομίσητη υπερηφάνεια;».
        Και εκείνος με αγάπη και ταπείνωση, μου απήντησε:
        «Οι Άγιοι Πατέρες ημών λέγουν ότι, κάθε αμαρτία νικάται με την αντίστοιχη ενάντια αρετή. Ο φθόνος με την αγάπη, η υπερηφάνεια με την ταπείνωση, η φιλαργυρία με την ακτημοσύνη, η πλεονεξία και η ασπλαγχνία με την ελεημοσύνη και ευσπλαγχνία, η αμέλεια με την επιμέλεια, η γαστριμαργία και κοιλιοδουλεία με την νηστεία και εγκράτεια, η πολυλογία με τη σιωπή, η κατάκρισις με την αυτομεμψία..., και εν γένει κάθε κακία νικάται με κάθε αρετή, ως λέγει και ο προφήτης Δαβίδ: “Έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν”!! Εάν θέλης, να απαλλαγής και εσύ και εγώ και όλοι οι Χριστιανοί από την αμαρτία της υπερηφάνειας, την μάνα και γεννήτρια όλων των αμαρτιών και πρόξενον όλων των κακών, θα απαλλαγούμε διά της ταπεινοφροσύνης!»!!!>>.

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΟΦΗ ΡΗΣΙΣ!!


 

Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΝΤΩΣ ΑΓΙΟΣ!!

 

 1. Άγιος είναι εκείνος, που καθάρισε τελείως τον εσωτερικό του άνθρωπο! Κάποιος αδελφός, ενώ προσευχόταν μαζί με άλλους αδελφούς, αιχμαλωτίσθηκε από τη Θεία δύναμη, και με αρπαγή του νου του είδε την Άνω Ιερουσαλήμ και τα εκεί Φωτεινά Κατοικητήρια και Φως άπειρο και ανέκφραστο, και άκουσε φωνή, ότι αυτός είναι ο Τόπος της Αναπαύσεως των δικαίων! Μετά από αυτό, υπερηφανεύθηκε και, νομίζοντας τον εαυτό του σπουδαίο, έπεσε σε βάθος αμαρτιών και κυριεύθηκε από πολλά κακά. Αν λοιπόν αυτός έπαθε τέτοια, πώς είναι δυνατόν ο καθένας να λέει, «αφού νηστεύω και ζω σαν ξένος και δίνω ελεημοσύνη και έχω φυλαχθή από πορνεία, κλοπή και τα όμοια, άραγε είμαι άγιος»; Διότι, τελειότητα δεν είναι μόνον η αποχή από τα φανερά κακά, αλλά κυρίως η κάθαρση της διανοίας!

Η ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΑΔΟΚΟΥ!!


 

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ!!

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 200η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ 1821

        Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, υπήρξε ένα γεγονός καθοριστικής Εθνικής σημασίας, αλλά και παγκόσμιας εμβέλειας! Αυτή την πραγματικότητα ήλθε να διακηρύξει ψήφισμα του Πολωνικού Κοινοβουλίου, το οποίο τονίζει μεταξύ άλλων:

        <<Λίγοι περίμεναν τότε, το 1821, ότι το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος», που δέσποζε στις σημαίες των Ελλήνων αγωνιστών, θα επαναλαμβανόταν σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές γλώσσες! Η Ελληνική Επανάσταση, ενέπνευσε τις επαναστάσεις πολλών Ευρωπαϊκών Εθνών!
        Η απόλυτη επιτυχία της απέδειξε ότι, η ελευθερία μπορεί να κερδηθή, ακόμη και όταν οι αντικειμενικές συνθήκες προμηνύουν ήττα. Ο στόχος των αγωνιζομένων Ελλήνων ήταν, να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο Κράτος, βασισμένο στην κληρονομιά της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, στην ατομική ελευθερία, στη Δημοκρατία, στις Χριστιανικές αξίες! Η Ελληνική δοκιμασία, στον αγώνα γιά ένα ανεξάρτητο Κράτος, ήταν μία νικηφόρα δοκιμασία και αποτέλεσε έμπνευση για άλλα καταπιεσμένα Έθνη!>>!


«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»!

        Έτσι τιτλοφόρησε ένα άρθρο γιά την Ελλάδα, η ελβετική εφημερίδα «Neue Zurcher Zeitung», και μεταξύ άλλων έγραψε και τα εξής:

ΤΟ ΜΕΓΑ ΧΑΡΙΣΜΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ!!


 

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ!!


 

«Η νηστεία είναι βία φύσεως συνεχής και περιτομή των ηδονών του λάρυγγα, εκτομή της σαρκικής πυρώσεως, εκκοπή των πονηρών λογισμών, απελευθέρωση από μολυσμούς ονείρων, καθαρότητα προσευχής, φωτισμός της ψυχής, διαφύλαξη του νου, διάλυση της πωρώσεως, θύρα της κατανύξεως, ταπεινός στεναγμός, χαρούμενη συντριβή, σταμάτημα της πολυλογίας, αφορμή ησυχίας, φρουρός της υπακοής, ελαφρότητα του ύπνου, υγεία του σώματος, πρόξενος της απαθείας, άφεση των αμαρτημάτων, θύρα και απόλαυση του παραδείσου»!!

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΔΙΗΝΕΚΗΣ, ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ, ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ!!


 

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ!!

 

Όταν ο Άγιος Πορφύριος υπηρετούσε ως ιερέας στην Πολυκλινική των Αθηνών, αρκετοί ιατροί είχαν αντιληφθή ότι διέθετε σπουδαία χαρίσματα από τον Θεόν, τον σέβονταν ιδιαίτερα και συχνά του ζητούσαν να προσευχηθή γιά κάποια δύσκολη εγχείρηση ή τον ερωτούσαν όταν επρόκειτο γιά δύσκολες διαγνώσεις.

Έτσι μία ημέρα, κάποιοι ιατροί της Πολυκλινικής, εκάλεσαν τον Άγιο γέροντα να τους πει τη γνώμη του, γιά ένα ασυνήθιστο περιστατικό που αντιμετώπιζαν. Μία κοπέλλα γέννησε στην Πολυκλινική ένα παιδί παραμορφωμένο, το οποίο είχε μελανοειδή επιμήκυνση της παρειάς, που ήταν όπως η μελιτζάνα. Ήθελαν ν’ ακούσουν τη δική του ερμηνεία γιά τη γέννηση ενός τέτοιου παιδιού.

ΤΟ ΑΦΘΑΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!!


 

Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ!!

 

<< Ο νόμος της αγάπης, αναγκάζει κάποιον να επιχειρεί πράγματα, που υπερβαίνουν την δύναμη του. Νομίζω λοιπόν -δεν δογματίζω-, ότι ύστερα απ’ όσα ελέχθησαν «περί ξενιτείας», ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων. Τόσα, όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σ’ αυτόν τον δόλο των δολίων δαιμόνων να είμασθε αμύητοι…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

36. Όνειρο είναι μία κίνηση του νου, ενώ το σώμα ευρίσκεται ακίνητο.

37. Φαντασία είναι μία εξαπάτηση των οφθαλμών, όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 

38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε, μετά τους προηγουμένους λόγους, να μιλήσουμε γιά τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε γιά τον Κύριον, τα σπίτια μας και τους οικείους μας, και με την «ξενιτεία», γιά την αγάπη του Χριστού, πουλήσουμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράζουν με όνειρα. Παρουσιάζουν δε σε αυτά τους ιδικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται και βασανίζονται εξ αιτίας μας... Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα, μοιάζει μ΄αυτόν που κυνηγά την σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει [«ὡς δρασσόμενος σκιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον, οὕτως ὁ ἐπέχων ἐνυπνίοις» (Σοφ. Σειράχ ΛΔ΄2')!!!].

ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ!!


 

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

ΕΚΙΝΕΙΤΟ «ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ» (Ψαλμ. ΡΓ’3’)!!!

 

Σύμφωνα με την μαρτυρία της αείμνηστης Ουρανίας Παπαδοπούλου (μοναχής Μάρθας), μέσα από τα περιστατικά που αφηγείται και που αποδεικνύουν εύγλωττα την αγιότητα του απλοϊκού ποιμένα, του Αγίου Νικολάου του Πλανά:

<< Μία ημέρα, επήραμε ένα αμάξι, να μας πάη, μαζί με τον παππού, από τον Προφήτη Ελισσαίον στην οδόν Χέϋδεν. Όταν εφθάσαμε, είπαμεν στον αμαξά, να πλησιάση το αμάξι κοντά στο πεζοδρόμιο, γιά να κατεβή με ευκολία ο παππούς.

Ο αμαξάς, τότε, απαντά "ειρωνικώς":

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ!!

 

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ!! (2/11)


 

-Το κακό το ξύδι, το κιούπι του χαλάει!

-Τον μεγαλύτερό σου και γάϊδαρος να γίνει, μην τον καβαλικεύεις!

-Τον μεθυσμένο μην σκουντάς και μόνος του θα πέσει!

-Ούτε κότες έχω, ούτε με την αλεπού μαλώνω!

-Όποιος περπατά μυρίζει (=μοσχοβολάει) κι όποιος κάθεται βρωμίζει!

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΥ...


 

Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

ΑΠΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ… ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΙΣ.

 

Θυμάμαι κάποτε, είχαμε μία εορτή κατηχητικού σχολείου και τα παιδιά έλεγαν με την σειρά τους τα ποιήματα που τους είχαν ανατεθή.

Ήταν και ένα παιδί, ο Δημήτρης, ο οποίος είχε καταπληκτική μνήμη. Μου έλεγαν, μάλιστα, οι συμμαθητές του, ότι ολόκληρα κομμάτια από τον Όμηρο, σε αρχαίο κείμενο, τα έλεγε απ’ έξω!

Όταν ξεκίνησε η εορτή, ζητούσα από τα παιδιά να μου φέρουν τα χαρτιά με τα ποιήματά τους. Όλοι μου τα έφεραν, εκτός από τον Δημήτρη.

«Δημήτρη, που είναι το χαρτί με το ποίημά σου;».

Το χαρτί το ζητούσα από όλα τα παιδιά, γιά να παρακολουθώ, ώστε εάν ένα παιδί τα χάσει στην ώρα της απαγγελίας, να το βοηθήσω.

Και μου λέει ο Δημήτρης:

ΣΟΦΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ!!

 

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

Ο ΙΕΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!!

Κάποιος αδελφός ερώτησε τον αββά Σιλουανό (τον παλαιό νηπτικό):

«Τί να κάνω, αββά; Πώς θα αποκτήσω την κατάνυξη; Πολύ ενοχλούμαι από την πνευματική αδράνεια, και τη νύστα... Και όταν σηκώνομαι από τον ύπνο, παλεύω πολύ, διότι δεν μπορώ να νικήσω τη νύστα, όταν προσπαθώ να μελετήσω τα Ιερά κείμενα...».

Και ο αββάς του αποκρίθηκε:

Η ΟΝΤΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!!


 

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΓΝΩΣΙΣ!!


1. Μερικοί επαναπαύονται, ότι έχουν τόση Χάρη Θεού μέσα τους, ώστε να μπορούν να συγκρατούν τον εαυτό τους και να μη τους νικά η αμαρτία που κατοικεί μέσα τους. Και όταν το πιστεύσουν αυτό, στην αρχή έχουν προσευχή νηφάλια και ανάπαυση, έπειτα όμως επηρεάζονται από ακαθάρτους λογισμούς και δελεάζονται από την αμαρτία. Έτσι οι επιπόλαιοι, όταν έννοιωσαν μέσα τους την ενέργεια της Θείας Χάριτος, νόμισαν ότι, ελευθερώθηκαν γιά πάντα από την αμαρτία, ενώ οι διακριτικοί και νουνεχείς προσέχουν πάρα πολύ διότι, ακόμη και όταν κατοικεί μέσα τους η Χάρη του Θεού και πάλι μπορεί να ταραχθούν, με την παραμικρή απροσεξία, από αισχρούς και ατόπους λογισμούς. 

Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ!!

 

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ, ΕΙΣ ΥΠΕΡΦΙΑΛΟΥΣ ΔΟΚΗΣΙΣΟΦΟΥΣ!!

             
    Κάποτε, μία ομάδα «μορφωμένων» επισκεπτών, στο περιβόλι της Παναγίας, άρχισαν να συζητούν γιά το έργο της Δημιουργίας. Αντήλλασσαν διάφορες απόψεις και συλλογισμούς, περί της δημιουργίας του ανθρώπου την έκτη ημέρα, από τον Θεόν.
    «Σκέφθηκε πρώτα να οργανώσει καλά το Σύμπαν, ώστε να χαιρόμασθε όλα τα θαυμάσια που έχουμε στη διάθεσή μας…», ισχυρίσθηκε ο ευλαβέστερος και πλέον σοβαρός.
    «Πρώτα απ' όλα, θέλησε να κάμη μερικές δοκιμές στα ζώα, έτσι ώστε να μην κάνει τα ίδια λάθη μαζί μας…», υποστήριξε κάποιος άλλος είρωνας, κοροϊδεύοντας και χασκογελώντας...
    Οι απόψεις πήγαιναν και ερχόντουσαν, εννοείται, χωρίς να καταλήγουν πουθενά, μέχρις ότου επλησίασε ένας γέροντας και τους εχαιρέτησε. Αυτοί αμέσως ευρήκαν ευκαιρία και τον ερώτησαν:

Η ΟΡΘΗ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗ!!


 

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022

ΣΥΝΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ!!

 

Ένας αδελφός ερώτησε κάποιον Γέροντα:

«Ποιό καλό πράγμα υπάρχει, γιά να το κάνω και να εύρω ζωή μέσα σ᾿ αυτό;».

Και είπε ο Γέροντας:

«Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι, κάποιος από τους πατέρες ερώτησε τον αββά Νισθερώο τον μεγάλο, τον φίλο του αββά Αντωνίου:

«Ποιό θεωρείται έργο καλό γιά να το κάνω;»

Και εκείνος του είπε:

«ΜΕΓΑ ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΝ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»!!!


 

Κυριακή 6 Μαρτίου 2022

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝ ΖΩΗ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ!!

Κάποτε στα Φάρασα, την ημέρα της Αναστάσεως, μπήκε ένας Τούρκος λήσταρχος  στην  Εκκλησία,  την  ώρα που τελούσε ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης την Θεία Λειτουργία. Μόλις ο Άγιος είδε τον Τούρκο αρματωμένο, να στέκεται αδιάντροπα εντός του Ιερού Ναού, τον ειδοποίησε να φύγει αμέσως. Εκείνος όμως δεν του έδωσε σημασία...

Ο Όσιος συνέχισε ατάραχος την Θεία Λειτουργία. Όταν εξήλθε γιά τη Μεγάλη Είσοδο, τον είδε ο Τούρκος να μην πατάει στη γη, αλλά να περπατάει στον αέρα! Βλέποντας αυτό το θαύμα άρχισε να τρέμει. Έκανε να φύγει, μα δεν μπορούσε, γιατί ένοιωθε δεμένος με ένα αόρατο σχοινί...