Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

«ΘΕΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΕΝ ΣΑΡΚΙ» (Α’Τιμόθ. Γ’16’)!!!

«Ο Θεός έγινε σαρκοφόρος, ώστε ο άνθρωπος να αγωνισθή διά να γίνει πνευματοφόρος»!!

 

Μέγας Αθανάσιος (295-373),

P.G. 26,996

 

Η Απειρη Φιλανθρωπία και Αγάπη του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, σε όλο Της το μεγαλείο!!

          Όντως έγινε ο Θεός άνθρωπος, «ίνα τον άνθρωπον Θεόν απεργάσηται»!!!

          Αυτή την μεγάλη αλήθεια περί του μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπήσεως, ο Μέγας Πατήρ και Πατριάρχης της Αλεξανδρείας, την κατενόησε, εν Αγίω Πνεύματι, ως εμπνευσμένος και Θεόπνευστος που ήταν και την απετύπωσε με αυτόν τον απλό, χαριτωμένο και κατανοητό τρόπο!

          Εις όλους μας απομένει, καλοπροαίρετα και ταπεινά να την συνειδητοποιήσωμε  και να αγωνισθούμε, διά να επιτύχωμε του υψίστου αυτού σκοπού. Διότι, μη λησμονούμε ότι, το πρώτιστο βέβαια είναι η Θεία προσφορά και βοήθεια, αλλά χρειάζεται και η δική μας μικρή, πλην όμως, αποδεδειγμένη προσπάθεια, διά να καταστώμεν "πνευματοφόροι"!!