Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!!!

ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ, ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ!!!

Κάποιος αδελφός, ερώτησε έναν διακριτικό και σοφό γέροντα:

«Γέροντα, πώς ο διάβολος φέρνει τους πειρασμούς στους Αγίους;;».

Και ο γέροντας του απάντησε με μία αληθινή ιστορία:

«Ήταν ένας από τους πατέρες, ονόματι Νίκων, όπου έμενε στο όρος Σινά. Και να, κάποιος, πήγε στη σκηνή ενός Φαρανίτη, ευρήκε εκεί τη θυγατέρα του μόνη και αμάρτησε μαζί της. Της λέγει, μάλιστα: “Να πεις ότι, ο αναχωρητής αββάς Νίκων μου το έκαμε αυτό”…

Μόλις ήλθε ο πατέρας της, έμαθε τί συνέβη, πήρε ένα μαχαίρι και εστράφη εναντίον του γέροντος. Κτύπησε την πόρτα και βγήκε ο γέρων, απλώνει τότε το μαχαίρι γιά να τον σκοτώσει, αλλά έμεινε το χέρι του ξερό! Πηγαίνει τότε ο Φαρανίτης στους πρεσβυτέρους της Σκήτεως και τους εξιστόρησε "τί έπραξε…", ο αββάς Νίκων. Εκάλεσαν τότε τον  γέροντα, ο οποίος μόλις ήλθε, δέχθηκε κτυπήματα και απειλές εκδιώξεως.

Ο αββάς Νίκων τους παρακαλούσε λέγοντας: