Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

ΤΟ ΑΦΘΑΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!

 

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μας διδάσκει ότι, ο Θεός στο Πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, συνένωσε την χάρη και την ωραιότητα όλων των δημιουργημάτων (ορατών και αοράτων), αναδεικνύοντας την Μητέρα Του, ως το σύνορο μεταξύ κτιστού και Ακτίστου! Γράφει χαρακτηριστικά σε ελεύθερη μετάφραση:

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ!!