Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ!!


 

Το Απολυτίκιον του Άγιου Γερασίμου Κεφαλληνίας:

"Των Ορθοδόξων προστάτην και εν σώματι Άγγελον,

και θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ημίν,

επαινέσωμεν πιστοὶ Θείον Γεράσιμον·

ότι αξίως παρά Θεού απείληφεν,

ιαμάτων την αέναον χάριν·

ρώννυσι τους νοσούντας, δαιμονώντας ιάται·

διο και τοις τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα"!