Τρίτη 19 Απριλίου 2022

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ Μ. ΤΡΙΤΗ, ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ «ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ»!!!

 

Τα Ευαγγελικά Αναγνώσματα της σημερινής μεγάλης ημέρας, μας δίδουν πάμπολλα μηνύματα και διδάγματα!

Επί παραδείγματι, από το Ευαγγέλιον του όρθρου, ακούσαμε τα φοβερά «ουαί», που απηύθυνε ο Κύριος μας προς τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους.

Επίσης, ακούσαμε τον Ίδιο τον Κύριο, να απαντά αυθεντικά εις τους Σαδδουκαίους, περί της καταστάσεως των ανθρώπων εις την Αιώνια Βασιλεία του Θεού και να τονίζη ότι, εκεί δεν θα υπάρχη διάκρισις των φύλων, αλλά όλοι οι άνθρωποι θα είναι όπως οι Άγγελοι του Θεού!

Ο ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΝΟΥΣ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ!!