Τρίτη 19 Απριλίου 2022

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ Μ. ΤΡΙΤΗ, ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ «ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ»!!!

 

Τα Ευαγγελικά Αναγνώσματα της σημερινής μεγάλης ημέρας, μας δίδουν πάμπολλα μηνύματα και διδάγματα!

Επί παραδείγματι, από το Ευαγγέλιον του όρθρου, ακούσαμε τα φοβερά «ουαί», που απηύθυνε ο Κύριος μας προς τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους.

Επίσης, ακούσαμε τον Ίδιο τον Κύριο, να απαντά αυθεντικά εις τους Σαδδουκαίους, περί της καταστάσεως των ανθρώπων εις την Αιώνια Βασιλεία του Θεού και να τονίζη ότι, εκεί δεν θα υπάρχη διάκρισις των φύλων, αλλά όλοι οι άνθρωποι θα είναι όπως οι Άγγελοι του Θεού!

Από το Ευαγγέλιον του Εσπερινού της Μεγάλης Τρίτης, επισημαίνομε κυρίως, την παραβολή «των Δέκα Παρθένων»! Το μήνυμα και συγχρόνως το μάθημα που δίδει μέσω αυτής της παραβολής ο Θείος Λυτρωτής προς όλους μας, είναι ότι, πρέπει να είμεθα πάντοτε έτοιμοι εκτελώντας τα εντολάς Του και διατηρώντας ολοκάθαρα από κάθε αμαρτία τα σώματα και τας ψυχάς μας, αλλά συγχρόνως, με έμφασι τονίζει ότι, οφείλομε να έχωμε υπερπλήρεις τας ψυχάς μας με έργα αγάπης και καλωσύνης προς όλους τους συνανθρώπους μας (διότι αυτά αποτελούν το πνευματικό φωτιστικό λάδι), διά να φωτίζουν πάντοτε, χωρίς τον κίνδυνο να σβήσουν ποτέ!!     

 

"Δρομοκήρυξ"