Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Νο 3/5 - Ι.Μ.ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.


ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟ ΦΩΣ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ!!!

Κάποτε, ο ευλαβής Ιερεύς Ιάκωβος, ο μετέπειτα Οσιομάρτυς, αφού «πήρε καιρό», μπήκε μέσα στο  Άγιο Βήμα, για να ενδυθή τα άμφιά του και να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Ήλθε τότε σε έκσταση και θεωρία, και με τα μάτια της ψυχής του είδε τα εξής:
Όταν άρχισε να ενδύεται την ιερατική του στολή, στάθηκε μπροστά του ένα λαμπρό, λευκότατο Φως, σαν την καθαρή αυγή πριν ανατείλει ο ήλιος. Ήταν -λέγει- το Φως των Αγγέλων. Όπου κι αν εκινείτο ο Λειτουργός Ιερεύς, αυτό το υπερκόσμιο Φως τον ακολουθούσε.
Όταν άρχισε να προσκομίζει τα Τίμια Δώρα, να τα ετοιμάζει δηλαδή στην Αγία Πρόθεση, ο Ναός πλημμύρισε από Αγγέλους, που χωρίσθηκαν σε τέσσερις μεγάλες ομάδες, τέσσερα Τάγματα, που το καθένα από αυτά πήγε στις τέσσερις γωνίες του Ιερού Ναού... ενώ ένα ξεχωριστό πλήθος Αγγέλων, υπηρετούσε το Άγιο Βήμα!!