Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

ΘΕΟΣΤΑΛΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΗΔΙΑΣ!!

 

Όταν ο αββάς Αντώνιος ασκήτευε στην έρημο, έπεσε κάποτε σε ακηδία και σε μεγάλη σύγχυση των λογισμών του, και έλεγε στον Θεόν:

«Κύριε, θέλω να σωθώ, αλλά δεν μ᾿ αφήνουν οι λογισμοί μου. Τί να κάνω με τη θλίψη μου αυτή; Πώς να σωθώ;».

Κάποια στιγμή, λοιπόν, εβγήκε λίγο προς τα έξω και βλέπει κάποιον σαν τον εαυτό του, να κάθεται και να κάνει εργόχειρο. Μετά από λίγο, άφηνε το εργόχειρο, σηκωνόταν και προσευχόταν, και ξανά καθόταν και συνέχιζε να πλέκει το καλάθι του. Ύστερα πάλι σηκωνόταν γιά προσευχή.

Η ΔΙΑ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ ΚΑΛΛΟΣ!!