Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ!!

 

Ο πατήρ Βαρλαάμ, ιερομόναχος της Καλύβης του Αγίου Γεωργίου της Νέας Σκήτης, έβλεπε θαυμαστά σημεία, όταν ο πατήρ Άνθιμος λειτουργούσε!

Μία φορά, την ώρα της μετουσιώσεως των Τιμίων Δώρων, είδε τον Γέροντα τυλιγμένο στις φλόγες και ασυναίσθητα πήρε κουβέρτες και πετσέτες να τον τυλίξει. Όταν κατάλαβε ότι, δεν ήταν αληθινή φωτιά, έκανε πίσω και σταυροκοπήθηκε.

Ο ΙΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!